Det vi gør, 
er dem vi er.

 

Hvad er
Live Experience Communication?

Live Experience Communication sætter agendaen

Vi ser Live Experience Communication, som det stærkeste fundament til at skabe en ændring i attitude og adfærd, såvel internt som eksternt.

 

Vi skaber og eksekverer engagerende møder, som accelerer forandring og integrerer din virksomheds eksisterende kommunikation både online og offline.

Kommunikation driver agendaen

Vi integrerer Live Experience Communication med din virksomheds øvrige kommunikationsindsatser for at sikre bedst mulig eksponering, kontinuitet og optimale betingelser for forandring.

Data dokumenterer værdien af investeringen

Live er der, du kan mærke og måle din effekt. Oplevelser i kombination med de digitale kanaler giver data, der udpeger mulige forbedringer og succeser.

Kommunikation designet til at formidle budskaber via en fysisk oplevelse, som skaber et troværdigt og engagerende fundament for eksekvering i alle andre kommunikationskanaler.

Forudsætningen for at skabe effektfuld Live Experience Communication er, at de helt rette kompetencer og redskaber bringes i spil på rette tid og sted.

DESIGN & KREATIVITET

Visuel identitet  

Konceptudvikling

Oplevelsesrejse

Plenum- og workshoprum

Netværksdesign

Branding

Mødepakker

Grafik, animationer og præsentationer

AV- og lyddesign

FILM & INDHOLD

Koncept, narrativ og manus

Skuespillere, brief og håndtering

Produktion og postproduktion

VFX, 3D og motion graphics

Versioneringer

Planlægning og distribution

PROJEKT- & PRODUKTIONSLEDELSE

Projekt- og produktionsledelse

Budget- og tidshåndtering

Location, transport og logistik

Registrering og håndtering af deltagere

Håndtering af underleverandører

Teknik, AV og lyd

Opsætning og nedtagning

Plenum- og showproduktion

Prøver, afvikling og debrief  

KOMMUNIKATION

Formål, målsætninger og KPIer

Kommunikationsstrategi (før, under og efter)

Kampagneudvikling og -planlægning

Content produktion

Målinger og onlineafstemninger

Præsentationer

Taleskrivning

Workshopdesign

Præsentationsformater

Copywriting

AGENDA GROUP
ØSTER ALLÉ 48, 4 TH
COPENHAGEN 2100
DENMARK

+45 7027 7575
info@agendagroup.com

  • Facebook - sorte cirkel
  • Instagram - sorte cirkel
  • LinkedIn - sorte cirkel